Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Auto-Däck i Lomma Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Åkesson, Per Ola Jonas
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Auto-Däck i Lomma Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.