Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Danielssons Eltjänst Servicebutik saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Danielssons Eltjänst Servicebutik kontrollerar inte några bolag.