Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Debet & Kredit Redovisningsbyrå i Saltsjö-Boo Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Stjernstedt, Birgit Lovisa
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Debet & Kredit Redovisningsbyrå i Saltsjö-Boo Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.