Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Jan Wieselgren Konsulting AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wieselgren, Jan Torsten
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Jan Wieselgren Konsulting AB kontrollerar inte några bolag.