Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Johnny Fohlins Redovisningsbyrå Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Fohlin, Bert Johnny
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Johnny Fohlins Redovisningsbyrå Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.