Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

K.L. Servicebutik saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

K.L. Servicebutik kontrollerar inte några bolag.