Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Krokshalls Grill- och Servicebutik Handelsbolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Henriksson, Elisabeth
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Krokshalls Grill- och Servicebutik Handelsbolag kontrollerar inte några bolag.