Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Marie Jonassons Servicebutik AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Granquist, Eva Linda Marie
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Marie Jonassons Servicebutik AB kontrollerar inte några bolag.