Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Norwest i Göteborg AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Norström, Lars-Erik Oskar
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Norwest i Göteborg AB kontrollerar inte några bolag.