Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Servicebutiken i Varberga Handelsbolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Oktay, Eugin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Saume, Vikén
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Drgham, Drgham
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Servicebutiken i Varberga Handelsbolag kontrollerar inte några bolag.