Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Surte Åkeri Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sporre, Dick Peter
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Sporre, Hanna Linda Camilla
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Surte Åkeri Aktiebolag äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Kommanditbolaget Surte Hamn Sporre, Dick Peter
SE SE 51-75 %
Kommanditbolaget Surte Hamn Sporre, Hanna Linda Camilla SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Vill du nå fram till ännu fler?

Surte Åkeri Aktiebolag har 35 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord