Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Pro Health Care PHC AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Faeder, Erik Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Pro Health Care PHC AB kontrollerar inte några bolag.