Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

Advisor333 Holding AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Lundvall, Ann-Sofie Birgitta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

Advisor333 Holding AB kontrollerar inte några bolag.