Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Ahre Villor & Våningar AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ahre, Carl Tomas
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Ahre Villor & Våningar AB kontrollerar inte några bolag.