Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Bäckalyckans Läkarmottagning Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Aaben, Udo Jaak Ferdinand
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Bäckalyckans Läkarmottagning Aktiebolag äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Insalvo Aktiebolag Aaben, Udo Jaak Ferdinand SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket