Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

BergArt AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Berg, Henrik Olof
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Berg, Inger Margareta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om BergArt AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.