Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Bilexpo Hånger saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Bilexpo Hånger kontrollerar inte några bolag.