Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

Bilfastighet i Ludvika AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-09.

Bilfastighet i Ludvika AB kontrollerar inte några bolag.