Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Bolagsstiftarna Holding STVA AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Nilsson, Bo Torsten Patrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket