Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Bolagsstiftarna International SE ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte Bolagsstiftarna AB 26-50 %
Nilsson, Bo Torsten Patrik Bolagsstiftarna AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Bolagsstiftarna International SE:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.