Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Borama Sverige AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Åhrberg, Georg Emanuel
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Vagelopoulos, Harris
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Adam, Naramsin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Gustafsson, Conny Lars
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Borama Sverige AB kontrollerar inte några bolag.