Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Dreams & Ventures AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Nellbro, Peter
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Dreams & Ventures AB kontrollerar inte några bolag.