Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Essge Affärsbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Sven-Göran Albin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Essge Affärsbyrå AB kontrollerar inte några bolag.