Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-03-05.

Gunnar Möllerström Invest AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Möllerström, Nils Gunnar
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-03-05.

Gunnar Möllerström Invest AB kontrollerar inte några bolag.