Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Ingomar Schmutz Läkarmottagning AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Schmutz, Ingomar
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Ingomar Schmutz Läkarmottagning AB kontrollerar inte några bolag.