Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Johan Sahlsten AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sahlsten Schölin, Johan Gustaf
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-29.

Johan Sahlsten AB kontrollerar inte några bolag.