Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Läkargruppen i Tjust AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sandberg, Per Eric
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Läkargruppen i Tjust AB kontrollerar inte några bolag.