Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-03-05.

Läkartjänst LB Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Persson, Rolf Urban
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-03-05.

Läkartjänst LB Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.