Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

LEGE Fastighetsbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Brissman Janhäll, Eva Lena
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

LEGE Fastighetsbyrå AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Tinan Fastighetsbyrå AB Brissman Janhäll, Eva Lena SE SE 51-75 %

Källa: Bolagsverket