Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Leg. Tandläkare Lisbeth Hahr saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Leg. Tandläkare Lisbeth Hahr kontrollerar inte några bolag.