Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Marcus Kjell Läkarpraktik Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Marcus, Kjell Herbert
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Marcus Kjell Läkarpraktik Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.