Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Mavix i Örebro AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Johansson, Lars Börje Gunnar
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Mavix i Örebro AB kontrollerar inte några bolag.