Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Mikael Westin Fastighetsbyrå AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Westin, Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Mikael Westin Fastighetsbyrå AB kontrollerar inte några bolag.