Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-23.

Ninni Wittmar läkarmottagning saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-23.

Ninni Wittmar läkarmottagning kontrollerar inte några bolag.