Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

OKMW Förvaltning AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Nilsson, Bo Torsten Patrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

OKMW Förvaltning AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Bolagsstiftarna OKMW AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagsstiftarna OKMW AB Nilsson, Bo Torsten Patrik
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst FGB AB Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte
SE SE 26-50 %
Bolagstjänst FGB AB Nilsson, Bo Torsten Patrik SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket