Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Servicebutiken i Änggården Handelsbolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ali, Lana
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Hassaneh, Muhammed
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Servicebutiken i Änggården Handelsbolag kontrollerar inte några bolag.