Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Stenkullens Servicebutik Kommanditbolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ranjbar, Mohammad Taghi
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Stenkullens Servicebutik Kommanditbolag kontrollerar inte några bolag.