Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Sture Svensson Tandläkarpraktik Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Svensson, John Sture Evert Sture Svensson Holding AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Sture Svensson Tandläkarpraktik Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.