Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-03-05.

Tandläkare Harald Hagnell saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-03-05.

Tandläkare Harald Hagnell kontrollerar inte några bolag.