Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Tandläkare Rolf Lindqvist Aktiebolag saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Tandläkare Rolf Lindqvist Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.