Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Tandläkare Säve Eliasson Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Eliasson, Säve Bengt Åke
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-22.

Tandläkare Säve Eliasson Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.