Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Tandläkaren Björn Norlander AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Norlander, Björn Åke Gustaf
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Tandläkaren Björn Norlander AB kontrollerar inte några bolag.