Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Tandläkarna Karin och Leif Ström Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ström, Karin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Ström, Leif Åke
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Tandläkarna Karin och Leif Ström Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.