Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Tandläkarpraktik Susanne Namei saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-25.

Tandläkarpraktik Susanne Namei kontrollerar inte några bolag.