Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Urban Alm Läkare Aktiebolag ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Alm, Anders Urban
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Urban Alm Läkare Aktiebolag kontrollerar inte några bolag.