Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Vänersborg Servicebutik saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Vänersborg Servicebutik kontrollerar inte några bolag.