Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Västkustens Gatukök och Servicebutik saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Västkustens Gatukök och Servicebutik kontrollerar inte några bolag.