Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

VH Mäklarna AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Levander, Camilla Victoria Levander & Norén Holding AB 51-75 %
Norén, Anna Therese Levander & Norén Holding AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Information om VH Mäklarna AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.