Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Vale Fastighetsförvaltning AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ljungholm, Henrietta Caroline MOLC Invest AB 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Vale Fastighetsförvaltning AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
S O Larsson Fastighetsförvaltning Aktiebolag Teiler, Karl Pontus
SE SE 100 %
Tekiliand Fastighets AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 51-75 %
Tekiliand Fastighets AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 51-75 %
LHAT Förvaltning AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 51-75 %
LHAT Förvaltning AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 51-75 %
HVS AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 51-75 %
HVS AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 51-75 %
HEOS AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 51-75 %
HEOS AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 51-75 %
Vale Garanti AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 51-75 %
Vale Garanti AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 51-75 %
Vale Holding 2 AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 51-75 %
Vale Holding 2 AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 51-75 %
TAVA Holding AB Ljungholm, Henrietta Caroline
SE SE 1-25 %
TAVA Holding AB Teiler, Karl Pontus
SE SE 1-25 %
TAVA Holding AB Lindskoog, Göran Henrik
SE SE 1-25 %
TAVA Holding AB Ljungholm, Mike Oskar
SE SE 1-25 %
Kommanditbolag Växthusgatan 14 Teiler, Karl Pontus
SE SE 76-99 %
Kommanditbolag Sockerbetan nr 1 Teiler, Karl Pontus SE SE 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord