Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Waerners Bil och Servicebutik AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Waerner, Birgitta Margareta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Waerner, John Anders
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-07.

Waerners Bil och Servicebutik AB kontrollerar inte några bolag.